Badania employer branding

Badania employer branding, czyli inaczej badanie marki pracodawcy, stanowią podstawę strategii firmy. Pozwalają zrozumieć, jakie wyzwania zostały przed firmą postawione i jak prezentuje się ona na tle konkurencji. Spójna strategia przyczynia się do pozyskania nowych pracowników, a także działa motywująco na tych już zatrudnionych. Dzięki wewnętrznym badaniom employer brandingowym wychodzimy z informacją do kandydatów, badania wewnątrz z kolei pozwalają lepiej poznać tych aktualnie zatrudnionych.

Badania mogą być realizowane zarówno metodami jakościowymi, jak i ilościowymi, w zależności od potrzeb i sytuacji danej firmy oraz rodzaju informacji, które chcemy pozyskać. Informacje uzyskane w wyniku takich badań pozwalają na właściwe planowanie działań operacyjnych oraz na tworzenie systemów motywacyjnych, dostosowanych do faktycznych potrzeb i oczekiwań pracowników. W konsekwencji po wdrożeniu badań employer brandingowych zaobserwujesz podwyższenie poziomu zaangażowania i efektywności pracy oraz poprawę ogólnego funkcjonowania organizacji.