Badania wizerunku

Dlaczego wizerunek jest ważny? Jak zweryfikować rzeczywisty wizerunek marki z tym pożądanym przez firmę? Czy nasze wyobrażenia o firmie są zgodne z tym, jak postrzegają ją klienci? Badania wizerunkowe pozwalają to określić – jak odbierana jest nazwa marki, logotyp, ceny, opakowanie, skąd konsumenci czerpią informacje na temat firmy, jakie mają skojarzenia na jej temat.

Na decyzje zakupowe konsumentów wpływ mają nie tylko wartości funkcjonalne, jak cena czy jakość, lecz także wartość dodana marki, jej wizerunek i opinia. Silny i pozytywny wizerunek marki w świadomości odbiorcy wpływa na jego decyzje zakupowe.

Badania wizerunkowe są w większości przypadków realizowane metodami jakościowymi, np. inicjując dyskusję grupową wśród użytkowników danej marki. A wybór odpowiedniego narzędzia zależy od tego, jakie informacje chcemy uzyskać. W większości pozwalają nam one określić, które aspekty należy wzmocnić w przyszłej komunikacji, które polepszyć bądź zoptymalizować.