Dla audytorów

Jak zostać Tajemniczym Klientem?

To proste – wystarczy zarejestrować się w bazie Perspecto, przechodząc do Panelu i wypełnić formularz. Po założeniu konta należy uzupełnić profil o szczegółowe informacje dotyczące m.in. wykształcenia i doświadczenia.

Rozbudowany profil z wgranym zdjęciem profilowym zwiększa szanse na szybkie rozpoczęcie współpracy. Kontakt podejmiemy w pierwszej kolejności z wybranymi osobami, których, w zależności od aktualnie realizowanych projektów, będziemy poszukiwać.

Audytorzy dobierani są pod kątem cech społeczno-demograficznych (wiek, płeć, miejscowość itd.) oraz wg dodatkowych kryteriów (odpowiadający profilowi modelowego klienta danej firmy).

Zasady współpracy:

Krok 1 - Kontakt
Kontaktujemy się z Audytorami, którzy założyli profil w Panelu Perspecto i spełniają wymogi danego projektu. Szczególnie chętnie podejmujemy współpracę z osobami, które są zainteresowane sprzedażą i obsługą Klienta oraz mają łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Doceniamy terminowość, spostrzegawczość oraz umiejętność obiektywnej oceny sytuacji.
Kontakt z Audytorami odbywa się głównie za pomocą Systemu Perspecto. Tą drogą udostępniane są informacje o realizowanych projektach, materiały niezbędne do przeprowadzenia badań (np. scenariusz wizyty) oraz ankieta online do wypełnienia po zakończeniu wizyty w przydzielonej placówce. Zadania dla Tajemniczego Klienta dedykowane są po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i mailowym, który stanowi jeden z etapów rekrutacji.
Krok 2 - Umowa
Z osobami, które przejdą pomyślnie proces rekrutacji, podpisujemy umowę o dzieło, która nie obliguje Audytora do przyjmowania każdego zaproponowanego zadania. Częstotliwość otrzymywanych propozycji uzależniona jest od miejsca zamieszkania i zgodności profilu Audytora z aktualnie prowadzanymi przez nas badaniami.
Przed przydzieleniem zadania kontaktujemy się z Audytorem telefonicznie lub mailowo, aby uzyskać deklarację chęci uczestniczenia w projekcie. Potwierdzenie przyjęcia zadania w systemie Perspecto zobowiązuje Audytora do jego realizacji w ustalonym wcześniej terminie i miejscu. Po wizycie Audytor wypełnia ankietę on-line w naszym systemie.
Krok 3 - Ocena pracy
Mając na względzie jak największe ułatwienie pracy Audytora oraz podniesienie jakości prowadzonych badań, wprowadziliśmy system ocen. Z każdą osobą kontaktujemy się indywidualnie po zrealizowaniu audytu, dostarczając wskazówek i recenzując wykonanie konkretnego zadania. Na ocenę pracy Audytora ma wpływ wynik kontroli, jaka prowadzona jest w ramach procedury badania.

Analizie podlega również wypełniona przez Audytora ankieta. Na określonej próbie sprawdzamy obecność i sposób przeprowadzenia wizyty Audytora w placówce, poprzez analizę nagrań z kamer przemysłowych.

Zgłoś się do nas, jeśli czujesz, że ta praca jest właśnie dla Ciebie!

info@perspecto.pl       

Wysyłając do nas wiadomość za pośrednictwem formularza wyrażasz zgodę Perspecto Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na zaangażowanie Cię w proces rekrutacji na stanowisko Audytora. Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.